Khẩu trang Pro Care K95

Khẩu trang Pro Care K95

Khẩu trang Pro Care K95  loại 5 lớp

Lớp 1: Vải không dệt, kháng giọt bắn, không thấm nước

Lớp 2: Hot air (tăng cường oxygen)

Lớp 3: Lớp kháng khuẩn Meltblown

Lớp 4: Lớp kháng khuẩn Meltblown

Lớp 5: Vải không dệt bề mặt mịn,  không kích ứng da.

BFE >> 99%

Khẩu trang Pro Care K95  loại 4 lớp

Lớp 1: Vải không dệt, kháng giọt bắn, không thấm nước

Lớp 2: Hot air (tăng cường oxygen)

Lớp 3: Lớp kháng khuẩn Meltblown

Lớp 4: Vải không dệt bề mặt mịn,  không kích ứng da.

BFE >>95%

K95 DAILY 4 LỚP

BFE >> 95%

QUY CÁCH: THÙNG 60 HỘP, MỖI HỘP 1 CHIẾC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K95 LOVE 4 LỚP

BFE >> 95%

QUY CÁCH: THÙNG 60 HỘP, MỖI HỘP 2 CHIẾC

 

K95 FAMILY 4 LỚP

BFE >> 95%

QUY CÁCH: THÙNG 60 HỘP, MỖI HỘP 4 CHIẾC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K95 BUSINESS 4 LỚP

BFE >> 95%

QUY CÁCH: THÙNG 60 HỘP, MỖI HỘP 5 CHIẾC

K95 REGULAR 4 LỚP

BFE >> 95%

QUY CÁCH: THÙNG 50 HỘP, MỖI HỘP 20 CHIẾC