Khẩu trang y tế Diamond

Khẩu trang y tế Diamond

Khẩu trang y tế Diamond 4 lớp Đặc biệt

Lớp 1: Vải không dệt, Kháng giọt bắn, không thấm nước

Lớp 2: Lớp kháng khuẩn Meltblown

Lớp 3: Lớp kháng khuẩn Meltblown

Lớp 4: Vải không dệt bề mặt mịn, không kích ứng da.

BFE >> 99%

Quy cách: 1 thùng = 50 hộp *50 chiếc

 

Khẩu trang y tế Diamond 4 lớp

Lớp 1: Vải không dệt, Kháng giọt bắn, không thấm nước

Lớp 2: Vải không dệt SMS Kháng khuẩn

Lớp 3: Lớp kháng khuẩn Meltblown

Lớp 4: Vải không dệt bề mặt mịn, không kích ứng da.

BFE >> 98%

Quy cách: 1 thùng = 50 hộp *50 chiếc

Khẩu trang y tế Diamond 3 lớp

Lớp 1: Vải không dệt SMS, Kháng giọt bắn, không thấm nước

Lớp 2: Lớp kháng khuẩn Meltblown

Lớp 3: Vải không dệt bề mặt mịn, không kích ứng da.

BFE >> 98%

Quy cách: 1 thùng = 50 hộp *50 chiếc