Khẩu trang y tế Silver

Khẩu trang y tế Silver

Khẩu trang y tế Silver loại 4 lớp:

Lớp 1: Vải không dệt, kháng giọt bắn, không thấm nước

Lớp 2: Lọc khí, lọc bụi

Lớp 3: Lọc khí, lọc bụi

Lớp 4: Vải không dệt bề mặt mịn,  không kích ứng da.

Quy cách: 1 thùng = 50 hộp *50 chiếc

Khẩu trang y tế Silver loại 3 lớp:

Lớp 1: Vải không dệt, kháng giọt bắn, không thấm nước

Lớp 2: Lọc khí, lọc bụi

Lớp 3: Vải không dệt bề mặt mịn,  không kích ứng da.

Quy cách: 1 thùng = 50 hộp *50 chiếc